Yoga este cel mai vechi sistem de instruire din lume si poate data de acum 5000 de ani
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

joi, 1 februarie 2018

Focul-tejas-magnetism


„Ignis natura renovatur integra“
„Întreaga natură este regenerată şi reînnoită în totalitate
prin intermediul energiei oculte a focului.“
Focul este etern; vizibil sau invizibil, este întotdeauna prezent“
Înţelepciunea hermetică 
În această creaţie focul subtil (tejas sau agni) reprezintă una dintre cele cinci tattve fundamentale (categorii ontologice formatoare), cunoscute în shivaismul din Caşmir sub numele de mahabhuta-uri sau ‚marile elemente’ - Pământul subtil, Apa subtilă, Aerul subtil şi Eterul atotcuprinzător. Ele sunt acele câmpuri informaţional-energetice care creează universul fizic concret, aşa cum îl experimentăm noi, oamenii, cu un nivel obişnuit de conştiinţă. Pentru că este o manifestare energetică, focul subtil implică şi polaritate – poate fi sublim (vehiculând energii benefice) sau demoniac (chiar infernal) vehiculând în acest caz energii malefice.
Conform tradiţiei chinezeşti şi în special tratatului de divinaţie I Ching, focul reprezintă aspectul yang masculin, în corelaţie cu Soarele, cu puterea de transformare şi purificare. El corespunde polului Sud, culorilor roşu, portocaliu şi galben (din care sunt alcătuite flăcările şi razele Soarelui de-a lungul zilei), anotimpului vara şi în trup regiunii inimii.
Tainica relaţie a focului cu inima este constantă, fie când acest element simbolizează pasiunile elevate cum ar fi dragostea, trăirile intense amoroase şi profunde, fie atunci când simbolizează focul spiritului care este şi suflul, foc aflat în legătură cu cunoaşterea intuitivă superioară despre care se vorbeşte în Bhagavad Gita cap. 4 sutrele 27 şi 10: „Aprinşi de aspiraţia arzătoare a realizării de sine, aspiranţii oferă focului purificator al minţii trezit prin practica yoga, toate simţurile împreună cu acţiunile acestora, precum şi suflul vieţii împreună cu funcţiile lui.“ „Eliberaţi astfel de ataşament, frică şi mânie, întru totul absorbit în Mine (Fiinţa Supremă) multe fiinţe purificate prin cunoaştere şi austerităţi, ating devoţiunea iubitoare care îi face să-şi găsească sălaşul în Mine.“ Observăm astfel în aceste sutre că focul purificator al minţii asigură eliberarea de ataşamente şi frici, precum şi reîntoarcerea în Fiinţa Supremă.
În natură, în afară de focurile concrete, elementul subtil al focului este simbolizat de regiunile deşertice – deoarece sunt uscate şi foarte fierbinţi; şi de munţi, deoarece forma lor aminteşte de triunghiul cu vârful în sus care este simbolul principal alchimic al focului.
Aspectul benefic al focului subtil este numit foc sublim datorită capacităţii de purificare şi transformare profundă a fiinţei, a rezonanţei cu libertatea, ascensiunea, asimilarea, resorbţia şi sublimarea. În esoterismul oriental focul sublim lăuntric este o manifestare importantă a lui Brahma (aspectul creator al Fiinţei Supreme din trinitatea orientală Brahma-Creatorul, Vishnu-Păstrătorul şi Shiva-Distrugătorul).
Într-o formă sau alta focul este prezent în toate tradiţiile spirituale ale lumii, deoarece reprezintă poate cucerirea cea mai de preţ a umanităţii care i-a marcat separarea de regnul animal.
Focul este considerat şi un simbol al Spiritului Divin Ultim deoarece este asociat cu lumina vizibilă şi cu sursa ei, la fel cum Sinele Suprem are ca natură ultimă Lumina Necreată.
În mod tradiţional focul subtil lăuntric este considerat agentul principal al transformării lăuntrice, fără de care evoluţia spirituală nu ar fi posibilă. De aici survine importanţa imensă a trezirii armonioase a acestui aspect în fiinţa tuturor aspiranţilor la desăvârşire.
Ridică-te până la văpaia care nu arde
Acest foc se poate manifesta la toate nivelurile fiinţei:
La nivelul trupului şi al învelişului bio-energetic: focul metabolismului menţine viaţa şi chiar temperatura corpului înlesnind asimilarea hranei şi buna funcţionare a întregului organism. Îl putem numi FOCUL VIEŢII. Cu ajutorul acţiunii focului subtil lăuntric, trupul nostru reuşeşte extragerea energiei din materie (hrana) pentru supravieţuire.
Astfel prin puterea focului sublim lăuntric este obţinută şi menţinută la nivelul trupului starea de sănătate perfectă, armonie, tinereţe şi chiar puritate interioară. La nivelul aparenţei trupului, focul sublim lăuntric conferă chiar frumuseţe fizică, magnetism, farmec, putere de fascinaţie (carismă). De aceea există în popor expresia: „Frumos foc“ iar în tradiţia indiană unul din numele binecuvântate alese pentru băieţi este Tejas care în acest context se traduce prin „frumos şi sănătos“.
Atunci când în trup predomină focul subtil lăuntric (tejas tattva) ascendent, sublimator, orientat către spiritualizarea fiinţei, omul are forme foarte speciale, cu o talie accentuată şi o supleţe armonioasă specifică (aşa cum sunt reprezentările în arta tantrică, de exemplu). Dacă dimpotrivă acest foc sublim este slab şi dizarmonios, atunci e posibil să apară două fenomene complementare: ori îngrăşare excesivă, când în jurul taliei se formează colaci de grăsime inestetică (însoţită de fenomene de îmbătrânire accelerată, blazare, pierderea dinamismului lăuntric, a entuziasmului etc) ori slăbire excesivă (însoţită de „uscarea“ fiinţei care duce tot la îmbătrânire accelerată etc).
La nivel astral focul sublim lăuntric este prezent prin manifestarea pasiunilor elevate (iubirea arzătoare care înalţă, pasiunea erotică elevată, intensitatea aspiraţiei, efervescenţa creatoare, etc.) şi prin trezirea unor calităţi sufleteşti esenţiale, chiar virtuţi precum starea de nobleţe sufletească, curajul, eroismul, abnegaţia, motivaţia interioară, hotărârea, dinamismul lăuntric, capacitatea de autocontrol, disciplină şi autodisciplină, starea de optimism, starea de entuziasm ardent, puterea de acţiune, voinţa armonioasă, capacitatea de dăruire faţă de un ideal, puterea de abandonare a voinţei individuale în faţa voinţei divine, starea de încredere nestrămutată în sine, umorul şi constanta bună dispoziţie.

La nivel mental focul sublim lăuntric este asociat cu procesele mentale intuitive, deoarece intuiţia reprezintă un fenomen de pătrundere instantanee în necunoscutul pe care îl iluminează, aşa cum lumina ce poate pătrunde într-un loc închis alungă întunericul. La acest nivel focul minţii strunit prin focalizare şi meditaţie este acela care purifică subconştientul şi pregăteşte iluminarea prin procesele de elevare a conştiinţei care apar spontan intermediate de energia lui subtilă. Aceste procese de purificare lăuntrică pot fi resimţite foarte dureros de fiinţele egoiste care se agaţă cu încăpăţânare de ataşamentele lor meschine.
Suferinţa pe care o percep asemenea oameni este adeseori descrisă ca un foc care îi arde interior („îmi arde inima de durere“, etc...) însă această situaţie este caracteristică NUMAI CELOR CARE SE OPUN TRANSFORMĂRII şi sunt ignoranţi. Acei discipoli umili şi cu inima pură percep acest foc lăuntric sublim ca pe o binecuvântare divină şi acceptă cu bucurie, chiar cu entuziasm transformările pe care le aduce în viaţa lor.
Focului tainic sacrificial al hinduismului Buddha îi asociază focul cel enigmatic lăuntric, care atunci când este dinamizat în fiinţa umană adaugă cunoaşterea pătrunzătoare, trezeşte intuiţia superioară divină, ceea ce arată că este şi în tainică legătură cu Vijnanamayakosha, învelişul supramental al fiinţei.
Iar mai presus de toate este şi Focul Spiritului, adesea asociat cu nemurirea, „focul care nu arde“ şi a cărui prezenţă s-a făcut simţită chiar şi în exterior, în lumea manifestată. Despre el vorbeşte tradiţia evreiască atunci când povesteşte de „tufişul cuprins de flăcări din care se auzea vocea Divină şi care nu a fost mistuit de foc“. În acest caz focul sublim lăuntric este un simbol al binecuvântării dumnezeieşti.
Dăruieşte-te acestei ardori, vei trăi miracole în cascadă
Aceste aspecte esoterice şi simbolice ne ajută să înţelegem şi mai bine valoarea imensă a trezirii focului sublim lăuntric în fiinţa noastră, ca aspiranţi pe o cale spirituală. Când acest sublim foc tainic interior este amplificat prin procese de rezonanţă ocultă cu energiile focului ce există în focarele din Macrocosmos generăm transformări lăuntrice profunde şi rapide, salturi spirituale, ne purificăm la toate nivelele.
Prin acumularea focului sublim în microcosmosul fiinţei noastre creăm premisele apariţiei stării de atotcunoaştere atotpătrunzătoare superioară, înlesnim apariţia stărilor profunde şi copleşitoare de iluminare şi chiar a minunilor.
Şi tot cu ajutorul acestui foc sublim interior distrugem prin ardere lăuntrică toate traumele, stresurile, rănile sufleteşti. Căci acest gen de foc provoacă adevărate stări de catharsis însoţite uneori, mai ales în cazul femeilor, de un plâns purificator, regenerant care arată arderea şi anihilarea energiilor subtile toxice ce rezistau de multă vreme în universul nostru lăuntric, generând tensiuni, suferinţă, închistare şi chiar boală. Un astfel de foc însă distruge şi anihilează pentru totdeauna toate impurităţile, toate mizeriile psihice, toate relele.

 
Focul sublim interior ajută la funcţionarea armonioasă a plexul solar, trezeşte şi face să lucreze impecabil aşa-zisul „creier abdominal“ (adevărata uzină energetică a fiinţei noastre, motorul transformării lăuntrice), ne face să fim optimişti, plini de încredere în sine, carismatici, puternic magnetice pe femei, iar pe bărbaţi puternic electrici şi chiar electrizanţi.
În plus trezirea şi dinamizarea acestui foc sublim interior susţine apariţia unei stări pregnante de umor stenic, de bună dispoziţie molipsitoare, anihilează ca prin minune stresul şi tensiunile penibile care apar la nivelul zonei abdominale, face fiinţa extraordinar de atractivă pentru cei de sex opus şi face să dispară pentru totdeauna stările chinuitoare, obsesive de gelozie.
Trezirea şi dinamizarea armonioasă a acestui foc sublim interior aduce zeci de avantaje, de beneficii, cristalizează virtuţi sufleteşti şi calităţi fizice, psihice, mentale şi spirituale – cu o condiţie: prezenţa în viaţa noastră a gramului de practică. Numai practica personală intensă ne va ajuta să descoperim ce minuni produce prezenţa focului subtil lăuntric şi toate transformările extraordinare pe care le face cu putinţă!
Femeile devin magnetice, bărbaţii electrizanţi

„Din punct de vedere al focului sublim interior, fiinţele umane se împart întotdeauna în numai 2 categorii:
1. fiinţe în care foc sublim interior s-a trezit din plin şi este din abundenţă prezent
Ele radiază o carismă cu totul aparte: femeile sunt irezistibil magnetice, ceea ce arată că în ele se trezeşte starea de Shakti, iar bărbaţii sunt într-un mod tainic, electrici şi electrizanţi, ceea ce dovedeşte că în ei se trezeşte starea de Vira.
Aceste aspecte iniţiatice prezentate în premieră ne permit să înţelegem de ce este atât de important ca şi în cazul femeilor, şi în cazul bărbaţilor zona abdominală să fie în mod armonios conturată, fără acumulări adipoase în exces, fără burtă!
Bărbaţii cu burtă care susţin totuşi că vor să-şi trezească şi dinamizeze starea de Vira sunt în realitate ridicoli, căci atunci când au o burtă „respectabilă“ sunt precum pantalonii care au întotdeauna genunchi.
2. categoria de fiinţe al căror foc sublim lăuntric este slab dinamizat, abia pâlpâie
În cazul lor zona abdominală este încărcată în exces cu straturi adipoase în mod evident inestetice. Limbajul trupului semnalează că sunt stringent necesare trezirea şi dinamizarea acestui tainic foc sublim interior. Luaţi aminte că nu este cu putinţă ca o fiinţă umană să aibă o zonă abdominală încărcată chiar în exces cu acumulări adipoase, în mod evident inestetice, şi în acelaşi timp să dispună de focul sublim interior de care am vorbit aici.
Tocmai de aceea atât bărbaţii care aspiră, din nefericire, doar teoretic la trezirea stării de Vira şi acele femei care aspiră doar teoretic la trezirea stării de Shakti şi au astfel de acumulări adipoase pe care le tolerează de ani de zile, dar se complac în lene şi nu fac ceea ce trebuie pentru a trezi şi dinamiza din plin acest foc sublim interior, ar trebui să-si dea seama că nu vor putea beneficia de avantajele, unele dintre ele extraordinare, pe care le face cu putinţă acest foc sublim interior atunci când e prezent din abundenţă în microcosmosul fiinţei noastre.
Nu e nevoie să fiţi clarvăzător pentru a vă da seama de modul cum e dinamizat focul subtil interior în cazul unui bărbat sau al unei femei; doar priviţi cu atenţie cum arată zona sa abdominală. Dacă este în mod armonios conturată şi arată chiar estetic vom deduce că în acea fiinţă focul subtil interior este dinamizat. Dacă însă colăceii de grăsime se revarsă abundent şi dizgraţios mai ales în zona taliei şi abdomenului – atunci avem de a face cu o persoană în care focul sublim lăuntric nu este trezit adecvat.

Fii torţă de iubire

4. Fuziuni amoroase frenetice, sublim pasionale, bazate pe iubire reciprocă, continenţă perfectă, adoraţie, transfigurare şi consacrarea roadelor către Dumnezeu Tatăl sau alt aspect divin.
În cazul iubiţilor iniţiaţi care practică fuziuni amoroase bazate pe continenţa amoroasă perfectă cu iubire, transfigurare şi consacrare, în timpul manifestărilor de adoraţie frenetică reciprocă, apare spontan şi se manifestă acest foc tainic interior care produce apoi transformări uluitoare în fiinţele lor. Dar pentru asta iubiţii trebuie să manifeste stări de pasionalitate pură, intensă şi elevată (care este o rezonanţă a focului sublim) pe fondul unei iubiri arzătoare, la fel ca la începutul relaţiei. Astfel apar veritabile minuni în cadrul cuplurilor.
Sublimările excelente ale energiei uriaşe ce rezultă în urma fuziunii amoroase cu transfigurare, consacrare, iubire, adoraţie, provoacă expansiunea imensă a aurei precum şi veritabile salturi calitative în fiinţa iubiţilor. Energia sublimă a focului interior este direcţionată şi acumulată din plin în etajele superioare ale fiinţei, unde trezeşte şi dinamizează învelişurile superioare cum ar fi cel supramental Vijnanamayakosha, sau chiar învelişul cauzal, beatific Anandamayakosha; astfel iubiţii pot trăi stări de supraconştiinţă (samadhi).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu